Aug
04

Seorang Mursyid

05 Ramadhan 1432H ==> Si Buta ==> JALANPINCANG

Dalam setiap aktivitas rintangan itu akan selalu ada. Hal ini dikarenakan Tuhan menciptakan syetan tidak lain hanya untuk menggoda dan menghalangi setiap aktivitas manusia. Tidak hanya terhadap aktivitas yang mengarah kepada kebaikan, bahkan terhadap aktivitas yang sudah jelas mengarah menuju kejahatan pun, syetan masih juga ingin lebih menyesatkan. Pada dasarnya kita diciptakan oleh Tuhan hanya untuk […]


1 comment
Jul
30

Mursyid Dalam Tarekat

29 Syaban 1432H ==> Si Buta ==> JALANPINCANG

Allah Swt. berfirman: “Barangsiapa mendapatkan kesesatan, maka ia tidak akan menemukan (dalah hidupnya) seorang wali yang mursyid” (Al-Qur’an). Dalam tradisi tasawuf, peran seorang Mursyid (pembimbing atau guru ruhani) merupakan syarat mutlak untuk mencapai tahapan-tahapan puncak spiritual. Eksistensi dan fungsi Mursyid atau wilayah kemursyidan ini ditolak oleh sebagaian ulama yang anti tasawuf atau mereka yang memahami tasawuf […]


8 comments
Jan
02

Mursyid Thoriqoh

26 Muharram 1432H ==> Pangeran Mulyo Sejati ==> JALANPINCANG

Bismillahir Rahmanir Rahiim Allah Swt. Berfirman : “Barangsiapa mendapatkan kesesatan, maka ia tidak akan menemukan (dalam hidupnya) seorang wali yang mursyid”(Q.S Al Kahfi 17)   Dalam tradisi tasawuf, peran seorang Mursyid (pembimbing atau guru ruhani) merupakan syarat mutlak untuk mencapai tahapan-tahapan puncak spiritual.   Eksistensi dan fungsi Mursyid atau wilayah kemursyidan ini ditolak oleh sebagaian […]


11 comments
Jul
07

YANG BERHAK MENGAJARKAN THARIQAH

26 Rajab 1431H ==> Pangeran Mulyo Sejati ==> JALANPINCANG

  Mengajarkan Thariqah   Seseorng tidak boleh mengajarkan thariqah kepada murid dan tidak boleh memberi ijazah kepada murid jika seseorang tersebut tidak mempunyai sanad yang sambung kepada Rasulullah.   Jadi Thariqah harus silsilahnya sampai kepada rasulullah, seperti thariqah Naqsyabandiyah, Qadiriyah, Khalidiyah dan sesamanya.   Dari kitab : Khaziinah Al-Asraar, hal 188 Ushuul Al-Thariiq, hal 89 […]


3 comments